Karty s číslicemi a matematickými znaky

Určeno pro: 1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, Mateřské školy

předmatematickou gramotnost, matematiku, angličtinu, tělesnou výchovu, školy v přírodě, domácí vyučování, kluby dětí, celoživotní vzdělávání, seniory

Doporučená cena 72 Kč vč. DPH

Číslice 0–9 na kartách doplněné o matematické znaky +, -, *,:. Pomůcka na práci se slovními úlohami.

 • IQ hra
 • Jemná motorika
 • Level 4

Koupit v eshopu

Jaké mají výhody číslice na kartách?

 • balíček karet se vejde do kapsy
 • jsou vyrobeny z materiálu, který dětem umožní držet je v hodině matematiky v jedné ruce, nemusí je tedy rozkládat na lavici
 • snadná příprava na počítání
 • procvičování orientace na ploše
 • rozvíjí jemnou motoriku
 • počítání bez psaní (méně opravování sešitů)
 • žák ukáže výsledek přes celou třídu zvednutím karty (žáci si zvyknou nevykřikovat)
 • děti se učí skládat od nejmenšího po největší zleva doprava
 • žák snadno pochopí, co je číslo jednociferné, dvojciferné, trojciferné...
 • nezanechávají uhlíkovou stopu, jsou z papíru 100% recyklovatelné

Jaké mají nevýhody číslice na kartách?

 • děti se musí naučit držet karty

Didaktická pomůcka – určeno pro 1. – 5. třídu ZŠ a pro žáky se SPU

Sada obsahuje 16 karet s vyobrazením číslic 0 - 9 a matematické znaky pro operaci sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Karty s číslicemi a matematickými znaky jsou určeny jako pomůcka pro práci v hodině ve všech ročnících 1. stupně. 

Číslice lze využít v hodině matematiky, angličtiny, tělesné výchovy. Lze ji využít také na hraní her v době volna, při táborových hrách nebo soutěžích. 

Metodika:
1. Některým žákům s výukovými obtížemi usnadní pochopení dopočítávání do desíti a přechod přes desítku. Karty s číslicemi a matematickými znaky se liší od běžně užívaných kartiček tím, že v sadě není číslo 10 záměrně zobrazeno. Žáci si musí desítku složit ze dvou karet. Je to jedna z možností, jak vysvětlit dítěti rozdíl mezi jednociferným a dvojciferným číslem nebo dopočítávání do 10.

2. Pomůcka je vhodná na práci se slovními úlohami. Jak? Pedagog přečte jednoduchou slovní úlohu a děti zvednou kartičku s početní operací. Bez zdlouhavého rozepisování se učí rozhodovat, zda budou sčítat, odčítat, násobit anebo dělit.

3. Vytváření příkladů:

3+7=10        

4x3=12 =

4. Vysvětlení jednociferných a víceciferných čísel:

                     

5. Děti se  učí přemýšlet o číslech a učí se základy rovnic s jednou neznámou.

Hra – Popiš číslo: Rozhodčí určí, jaké typy indicií jsou povoleny – Např. násobky, sčítání, tvar čísla, Dělitelnost, vlastnosti sudé/liché/prvočíslo atd. Hráč si vytáhne kartu a musí ji ostatním hráčům popsat (je možné vytáhnout dvě/tři karty a hádat tak víceciferné číslo) a ti ji musí uhodnout. Každý hráč si píše body – Pokud dá špatnou indicii a hadač se splete, oba přicházejí o bod. Pokud dá dobrou indicii a někdo uhodne, oba bod navíc dostanou.

Název: Karty s číslicemi a matematickými znaky
Autor: Mgr. Dobruška Hanousková
Ilustrátor: MORAVIATISK Vyškov, spol. s r.o.
Výrobce: Dobrunka – pedagogické nakladatelství
Rok vydání: 2022
Formát: 90 x 60 x 9 mm, 16 karet
Hmotnost: 32 g
GS1: 8594068120326
DPH: 21 %

     Obsah balení:

     Karty s číslicemi a matematickými znaky
     didaktická pomůcka

 • Karta s číslicí jedna – 2ks
 • Karta s číslicí dvě – 1ks
 • Karta s číslicí tři – 1ks
 • Karta s číslicí čtyři – 1ks
 • Karta s číslicí pět – 1ks
 • Karta s číslicí šest – 1ks
 • Karta s číslicí sedm – 1ks
 • Karta s číslicí osm – 1ks
 • Karta s číslicí devět – 1ks
 • Karta s nulou – 2ks
 • Karta se znakem + 1ks
 • Karta se znakem - 1ks
 • Karta se znakem * 1ks
 • Karta se znakem : 1ks

Zobrazit všechny produkty >>

Copyright © 2022 nakladatelstvi.dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign