Pro pedagogy

Milí kolegové, využijte naše zkušenosti v oboru. Hry pedagogického nakladatelství Dobrunka jsou ideální formu paralelního vzdělávání. Paralelním vzděláváním můžete o herní prvky doplnit klasické školní vzdělávání, navazovat na něj a přitom nenarušovat chod školní výuky. Všechny hry byly po dobu 5 až 6 let ověřovány ve třídách a vyvíjeny podle nejčastějších dotazů žáků. Respektujeme ŠVP i nařízení MŠMT. 

Zajímají nás velmi i vaše zkušenosti. Můžete je i naším prostřednictvím poslat do světa. I pokud třeba patříte mezi ty odborníky, učitele, specializované pracovníky, jejichž inovativní přístup se zrovna nesetkává s odezvou, které takzvaně nikdo neposlouchá, a rádi byste uplatnili své kreativní myšlenky, progresivní připomínky, záležitosti, které nemáte jak řešit, vzkazy a vůbec cokoli, co by mohlo školní praxi pomoci, budeme rádi, když se s námi o své zkušenosti podělíte.

Napište nám na e-mail:  dobrunka@dobrunka.cz váš vzkaz, my ho můžeme na našich stránkách případně zveřejnit, promyslet jeho obsah v našem kreativním týmu a navrhnout vám řešení. Pomáháme i začínajícím pedagogům. Nebojte se na nás obrátit pro radu v oblasti didaktiky, pedagogiky, logopedie, inkluze, sociálních problémů, chování, poruch soustředěnosti, nedigitálního vnímání, jemné motoriky... Za jakýkoli podnět od vás budeme rádi. Přispějete tak možná i ke zlepšení našich produktů.

 

Činnosti a hry pro pobyt v přírodě (reaguji na dotaz)

Vycházka k potoku nebo řece: (2. třída)

ČJ

Ze kterých písmen se skládá slovo pramínek, pramen, studánka, potůček, potok, bystřina, říčka, řeka, tok, veletok

Z kolika písmen se skládá slovo tůňka, rybník, přehrada, moře, oceán

Je ve slově písmeno t? pomněnka, vrba, topol, bříza, kosatec, blatouch...(jmenujeme rostliny, které rostou okolo na dohled)

Končí písmenem a slova: kapr, štika, lín, vydra, kachna, labuť, ledňáček, poštolka, krysa, potkan (jmenujeme zvířata, která žijí v blízkosti vody.)

Básnička O hastrmanovi

Místní pověst o vodě, mlynářích....

M

Odhad času: Jak dlouho jdeme k potoku? Kolik je hodin? jak jsme dlouho venku...

Odhad vzdálenosti krokovat, změřit metrem krok dítěte a pak počítat.

Počítat klacíky po 2, po 3, po 4, po 5...

Dělit hromádku kamínků na polovinu (dělím dvěma), na třetinu (dělím třema)...

V přírodě můžete hrát i Karty s násobilkou.

V přírodě můžete ukazovat výsledky pomocí Karet s číslicemi.

Pokud máte karty s číslicemi a matematickými znaky, můžete řešit slovní úkoly přímo v terénu. ( řeknete jednoduchou slovní úlohu a děti ukáží na kartách, jestli budou +, -, * nabo:)

PRV

Seznámit děti s názvem vodního toku,

ukázat pravou a levou stranu potoka, (Postavíme děti na lávku ve směru toku vody. Po pravé ruce je pravá strana, po levé je levá strana.)

děti povídají své zkušenosti s ochranou vody

rozhovor o tom, proč nevyhazujeme k potoku biologický odpad, vysvětlit nevhodnost černé skládky, ukázat dětem samočistící schopnost vody

pozorovat hloubku vody, naučit děti pravidla bezpečnosti v období silného proudu

TV

skákání, házení kameny (pozor na bezpečnost, při házení je třeba určit čárou, odkud se hází a nikdo nesmí bez pokynu za čáru) běh, indiánský přesun, šplh na laně, houpání na laně, přecházení klády, dechová cvičení...

Hra: Čáp ztratil čepičku, Z vody do vody

Sociální hra: Udržet se na kládě společně alespoň 1 minutu. Děti se neshazují, ale pomáhají si navzájem. Pokud spadne 1 dítě, prohrají všichni.

PV

Postavit domeček z kůry a klacíků

VV

Namalovat strom, kytku, vodu, okolí, volné téma (maluj, co chceš)

Techniku doporučuji co nejjednodušší, např. tužka

HV

Holka modrooká, Voděnka studená

 

Básničky

jsou nedílnou součástí práce dobrého pedagoga. Motivují k činnostem, napomáhají rozvoji řeč... 

Využijte následující básničky, říkanky, rozpočítadla... Hodily se nám ve vyučovacím procesu, ale jak, kde vznikly, kdy a u koho se objevily, přesně nevíme, pomozte nám s dohledáním autora nebo určením přibližného místa, regionu, kraje, odkud pocházejí.

 

 

 

Copyright © 2022 nakladatelstvi.dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign