Pravidla a náměty na hry s čísly

Hoď si kostičkou

Dítě má před sebou hromádku knoflíků, figurek, kamínků.... Rodič/učitel/dítě hodí kostičkou a dítě vyskládá před sebe tolik předmětů, kolik ukazuje kostička.

Přiřaď, řekni, ukaž (hra vyšší obtížnosti)

Rodič/učitel hodí kostičkou s barvou i kostičkou s počtem. Dle barvy a počtu dítě ukáže, řekne nebo přiřadí tolik předmětů, kolik ukazuje kostička s počtem a té barvy, která padne na barevné kostičce.

Nejdelší řada

Děti soutěží mezi sebou. Každý postupně hodí kostičkou a poskládá před sebe do řady počet předmětů podle čísla, které padne na kostičce. V dalším kole na svou řadu navazuje. Hraje se na zvolený počet kol (např. tři, nebo pět kol). Na konci hry si každý spočítá předměty ve své řadě. Vyhrává ten, kdo má nejdelší řadu, kdo má nejvíc.

Tyto hry můžete hrát s Kostky s barvami a počty

Dolož do pěti

Rozdejte každému hráči 5 karet, zbytek karet ponechejte ležet na stole. První hráč vynese libovolnou kartu, druhý hráč k ní doloží jednu kartu tak, aby součet berušek na obou kartách byl 5. Pokud doloží, bere si k sobě obě karty, odloží je na stůl a vynáší jinou. Pokud nemůže kartu s požadovaným počtem berušek doložit, dobírá si z hromádky jednu kartu. Ve hře pokračuje další hráč. Hra končí, když se hromádka karet uprostřed stolu rozebere a hráči už nemají žádnou kartu k doložení. Vyhrává ten, kdo získal nejvíce karet.

 Častou chybou ve školském systému je přeskakování malých krůčků v počítání. Tím dítě ztrácí návaznost a následně to vede k problémům s matematikou. Při tom stačí dítěti propojit jednotlivé naučené kroky. K tomu je určena tato hra. 

Hra pomáhá úspěšnému začátku pochopení matematiky. Cílem je odstranit počítání po jedné.  

Tuto hru můžete hrát s kartami Pět berušek

Dolož nebo ber do 10

Rozdejte každému hráči 5 karet, zbytek karet ponechejte ležet na stole. První hráč vynese libovolnou kartu, druhý hráč k ní doloží kartu tak, aby součet berušek na obou kartách byl 10. Pokud doloží, bere si k sobě obě karty, odloží je na stůl a vynáší jinou. Pokud nemůže kartu s požadovaným počtem berušek doložit, dobírá si z hromádky jednu kartu a pokračuje další hráč. Hra končí, když se hromádka karet uprostřed stolu rozebere a jeden z hráčů už nemá v ruce karty. Vyhrává ten, kdo získal nejvíce karet. Karty z ruky se nezapočítávají.

Tuto hru můžete hrát s Berušky - počítáme do 20 

Méďa

Hraje se stejným způsobem jako běžná karetní přebíjená.
Jeden z hráčů zamíchá karty a rozdá je lícem dolů. Hráč po levici rozdávajícího otočí horní kartu ze své hromádky, položí ji před sebe a řekne výsledek příkladu na kartě. Postupně udělá každý z hráčů totéž a hráč, jehož karta má nejvyšší výsledek, bere všechny otočené karty a vloží je dospodu svého balíčku.

Pokud některý z hráčů řekne špatný výsledek, může další z hráčů říct výsledek správný a kartu soupeře přidat naspod svého balíčku. Pokud vynesou dva hráči karty se stejným výsledkem, utkají se spolu o všechny vynesené karty ve „válce“. Otočí ze svých hromádek postupně ještě tři karty a hráč, jehož poslední karta má vyšší výsledek, bere vše. Řekne-li špatný výsledek, všechny karty patří soupeři. Méďa má nejvyšší hodnotu a přebíjí všechny ostatní karty. Hra končí, když jeden z hráčů nemá žádnou kartu. Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem získaných karet.

Tuto hru můžete hrát s:
Karty s násobilkou: Násobení 1-5
Karty s násobilkou: Násobení 6-10
Karty s násobilkou: Dělení 1-5
Karty s násobilkou: Dělení 6-10

Házíme s 6 kostkami

Kostky umístíme do krabičky, zahrkáme s krabičkou a vysypeme kostky na hrací plochu. Před sčítáním vytvoříme skupinky kostek tak, aby byl součet 10 (např.: 6+4, 5+3+2, 4+1+3+2).

Copyright © 2022 nakladatelstvi.dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign