F&Q (nejčastější dotazy)

 

Kde můžeme hry koupit?

Učebnice mapy, Komořany u Vyškova www.ucebnicemapy.cz

 

Na co se specializujeme?  

Specializujeme se na správnou metodiku učení a rozvíjení dovedností, na základě více jak 33leté praxe ve školství. Soustředíme se hlavně na problematické předměty, jako je matematika, (český) jazyk, správné čtení, psaní a mluva.  

 

Pro koho jsou naše hry určeny? 

Primárně pro všechny děti od dvou let, děti se speciálními poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie…), pro rodiče, prarodiče, pedagogy, vedoucí zájmových kroužků, domovy mládeže, dětské domovy, klienty domova pro seniory, klienty center a domovů pro handicapované, komunitní centra, centra pro poruchy paměti…  Ale hlavně také pro všechny ostatní, kteří si chtějí procvičit znalosti a dovednosti v potřebných oblastech učení. 

 

Proč hry na kartách?  

Na každé kartě je jen jedna informace. K určitému zájemci se tak může dostat přesně ta informace, kterou si má osvojit, procvičit nebo zapamatovat. A hlavně:

  • Držení karet v ruce výborně rozvíjí jemnou motoriku, navíc zaměstná dětem ruce. (Dítě by mohlo v MŠ udržet 3 karty, v první třídě 5 karet, vyzkouší si tak držení vějíře.)
  • Karetní hra učí pohybu ve směru hodinových ručiček. Ptáme se: Kdo je na řadě?
  • Učí pohybu zleva doprava, uvědomění méně — více. 
  • Učí představě počtu: Podej mi kartu s pěti beruškami.
  • Učí trpělivosti: Počkej, až na tebe přijde řada.
  • Vychovává ke zdvořilosti: Promiňte, spletl jsem se. Prosím, nevytrhávej kartu z ruky...
  • Pomůže naučit se uspořádat si pracovní prostor.
  • Může podpořit vzpřímené držení těla, sezení s koleny u sebe.
  • Zabaví místo mobilního telefonu!

 

Čím se lišíme od ostatních? 

Máme více jak 33letou praxi ve školství, po 3 generace. Zachováváme správné metodiky pro učení a rozvíjení. Produkty máme vytvořené a vyzkoušené v praxi.  

 

Co dalšího ještě děláme? 

Poskytujeme rady od praktického pedagoga (prevence i náprava poruch učení). V rámci Komunitního centra nabízíme doučování, učení dětí se speciálními poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie..), děti s ADHD. Pracujeme i s dětmi s Downovým syndromem. Dále také organizujeme Klub včelařů a včelaříků a vedeme tak děti k ekologii a lásce k přírodě.

 

Copyright © 2022 nakladatelstvi.dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign