Vítejte na stránkách pedagogického nakladatelství Dobrunka

Pomáháme vašim dětem učit se hravě, efektivně a s radostí.
Připravujeme na zakázku hry pro děti od prvního  seznámení s matematikou až po zlomky.

Dobrunka je chráněná dílna. Vydává hry a edukační pomůcky zaměřené na optimální rozvoj dítěte. Přispíváme ke zlepšení dovedností čtení, psaní, počítání, jemné motoriky, představivosti či kreativního myšlení. 

Nabízíme výukové pomůcky ověřené v praxi na základě dlouhodobých pedagogických zkušeností, vhodné také pro děti se vzdělávacími obtížemi, využitelné při individuálním vzdělávání, v MŠ a na 1. stupni ZŠ. 

PRO KOHO JSOU URČENY?

Pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty, pro rodiče a děti, pro vedoucí zájmových kroužků, pro vedoucí center volného času, pro seniory, pro handicapované, pro centra poruch paměti... 

 

PROČ HRY NA KARTÁCH? 

Na každé kartě je jen jedna informace. K určitému zájemci se tak může dostat přesně ta informace, kterou si má osvojit, procvičit nebo zapamatovat. A hlavně:

  • Držení karet v ruce výborně rozvíjí jemnou motoriku, navíc zaměstná dětem ruce. (Dítě by mohlo v MŠ udržet 3 karty, v první třídě 5 karet, vyzkouší si tak držení vějíře.)
  • Karetní hra učí pohybu ve směru hodinových ručiček. Ptáme se: Kdo je na řadě?
  • Učí pohybu zleva doprava, uvědomění méně — více. 
  • Učí představě počtuPodej mi kartu s pěti beruškami.
  • Učí trpělivosti: Počkej, až na tebe přijde řada.
  • Vychovává ke zdvořilosti: Promiňte, spletl jsem se. Prosím, nevytrhávej kartu z ruky...
  • Pomůže naučit se uspořádat si pracovní prostor.
  • Může podpořit vzpřímené držení těla, sezení s koleny u sebe.
  • Zabaví místo mobilního telefonu!

 

Dále se také zabývá odbornou a poradenskou činností, jež má nasměrovat dítě správným směrem k rozvoji a eliminovat jeho stresující stavy. Může inspirovat pedagogy, asistenty, rodiče, instruktory aj. Více o této činosti se dozvíte na stránkách: Dětského pedagogického centra Dobrunka

Copyright © 2022 nakladatelstvi.dobrunka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign